Anställd förskingrade miljonbelopp av kyrkan

En anställd inom svenska kyrkan i Östbo pastorat i södra delarna av länet misstänks ha förskringrat miljonbelopp ur kyrkans kassa.

Under flera år ska kvinnan systematiskt ha fört över pengar till sitt eget konto. Enligt åklagaren kan summan komma att växa till flera miljoner allt eftersom utredningen fortskrider.

Misstankarna om förskringringen uppdagades när kvinnan sjukskrev sig och hon inte längre hade kontrollen över räkenskaperna.