Företag hyr ut personal istället för att säga upp

Värmepumpstillverkaren IVT i Tranås har för mycket personal sedan orderingången minskat under våren. Men istället för att göra sig av med anställda så hyr man ut delar av personalen till andra företag via bemanningsföretag.

IVT:s produktionschef Karl-Olof Gustavsson säger till Tranås-Tidning att det hade tagit för lång tid att säga upp anställda och dessutom räknar man med att behöva mer folk till hösten igen och då är det dumt att säga upp någon.

Personalen hyrs ut till andra industriföretag i regionen.