800 nya bostäder planeras vid Vätterns strand

Inom några år kan spaden komma att sättas i jorden för byggnationen av uppemot 800 nya lägenheter precis intill Vättern i Jönköpings norra delar.

Det är det kommunala bostadsbolaget Vätterhem som fått uppdraget att börja skissa på området kring Strandängen och företagets vd, Kenth Sandén, är entusiastisk.

- Här vill vi bygga sju- till åtta hundra nya lägenheter. Det skall bli en varierad bebyggelse med allt från terasshus till sexvåningshus, fyrvåningshus och radhus. Dessutom har vi en idé om att göra en hamn i sänkan, säger Sandén.

Det är inga små planer han har, Vätterhems vd Kenth Sandén. Ända sedan början av 1990-talet har det kommunala bostadsbolaget ägt stora marker i strandängen mellan Jönköping och Bankeryd, precis intill vätterstranden. Men byggkriser och många nya lediga tomter i centrala Jönköping har sysselsatt bolaget och först nu har styrelsen gett Kenth Sandén uppdraget att börja skissa på hur området skulle kunna bebyggas.

- Intresset är stort och styrelsen tycker att det här är något som Vätterhem skall förverkliga, det var tanken från början, säger Kenth Sandén.

Tomterna i centrala Jönköping börjar ta slut, Vätterhem ska bygga vid Munksjöns västra kaj men sedan måste de börja söka sig längre ut för att hitta mark och då står Strandängen näst på tur.

Peter Jernberg
peter.jernberg@sr.se