Svårt hitta personal i verkstadsbranschen

Företagare som är underleverantörer till verkstadsindustrin har stora problem att hitta kompetent personal.

Det här visar en enkät-undersökning som genomförts av underleverantörsmässan Elmia Subcontractor.

Knappt tre hundra företag har svarat i enkäten och nästan en fjärdedel av dem uppger att de har problem att hitta kunnig personal. Undersökningen visar också att fler svenska underleverantörer kan tänka sig att flytta tillverkning utomlands framöver.