Mullsjö drar ner på handikappomsorgen

Nu planerar Mullsjö kommun att spara drygt 200 000 kronor genom att dra ner på omsorgen om handikappade.

Fem av korttidsplatserna som kommunen tidigare köpt externt - de sägs upp. Istället ska korttidspatienterna tas emot i en redan befintlig gruppboendelägenhet - utan att mer personal anställs.

Man vill också spara pengar på gruppbostäderna - genom att inte alltid sätta in vikarier när ordinarie personal går på sommarsemester.

Förslagen som handikappomsorgschefen kommit med skulle alltså spara drygt 200 000 kronor - och det under 2007.

Vi har ju tidigare berättat i Nyheterna att ekonomin i Mullsjö kommun är nästan sämst av alla kommuner i Sverige.