Lavar och myrmark ska skyddas

Länet har fått tre nya naturreservat. Det är Rönnbergen och Västermarken i Sävsjö kommun samt Uppebo i Gnosjö kommun som upphöjts till naturreservat av länsstyrelsen.

Rönnbergen har bland annat flera arter av lavar som man vill bevara. Västermarkens gamla skog är värdefull för växter och djur medan Uppebo i Gnosjö kommun, som gränsar till Store Mosse nationalpark, upphöjs för att hela myrkomplexet ska omfattas av skyddet.