Landstingstvätt skjuter i höjden

En ny tvätthall för landstingets fordon skall byggas vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Men bygget, som beräknades kosta 3,5 miljoner kronor, blir dyrare än vad man tänkt sig.

När landstinget nu tagit in anbud för nybygget kostar det alternativet som passar bäst 4,8 miljoner kronor att bygga. Det blir alltså en merkostnad på 1,3 miljoner som landstingsfullmäktige förväntas skjuta till när man sammanträder nästa vecka.