Stora stipendier till medieforskare

Två medieforskare vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping får varsitt stort stipendie från Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning.

Britt-Marie Leivik-Knowles tilldelas 240 000 kronor. Hon skriver en avhandling om hur myndigheter och medier samspelar och kommunicerar vid stora händelser som till exempel Estoniakatastrofen och tsunamin i Sydostasien, men även snöstormen i Jönköping hösten 1997 ingår i hennes undersökningsmaterial.

Anne-Sophie Naumann får 120 000 kronor. Hon studerar papperstidningarnas familjesidor i ett historiskt perspektiv och jämför också med nya medier som internet och gratistidningarna.