Föräldrar hindrar unga flickor spela fotboll

Det krävs mycket arbete för att övertyga invandrarföräldrar om att deras döttrar ska få spela fotboll. Det säger Birgitta Azizsson som sedan i våras leder ett projekt på Råslätt i Jönköping - med just det här syftet.

Nyheterna har tidigar berättat om hur få flickor med invandrarbakgrund spelar fotboll.

Men Birgitta Azizsson hoppas ändra på det just genom att nå föräldrarna.

- Det är viktigt för tjejerna. De blir helt frustrerade när de inte kan vara med på en match för att föräldrarna inte kan skjutsa, säger Birgitta Azizsson.

Att få föräldrarna att ställa upp har varit ett så stort problem i Råslätts sportklubb att man alltså inlett ett projekt för att få till en förändring. Men föräldrarna på Råslätt har ofta sin bakgrund i andra kulturer och det är ett tufft jobb att ändra deras inställning till flickor som spelar fotboll.

Det handlar om heder, berättar Birgitta Azizsson, om att det inte är nån idé att flickor spelar fotboll utan att det är bättre att förbereda sig för äktenskapet. Fotboll anses rent olämpligt för modomshinnan kan ju spricka, tror en del.

För att få föräldrarna att acceptera fotbollen och engagera sig, så jobbar Birgitta Azizsson med föräldramöten, med resor för mammor och döttrar och med att stärka flickornas självkänsla så dom vågar stå upp mot föräldrarna. Projektet började i våras och ungdomsledaren Amina Ahmedin ser redan effekter.

- Det har redan blivit en förändring och fler föräldrar som kommer för att se på hemmamatcherna, men med det här projektet så hoppas jag på en större förändring.

Reporter: Jessica Sonnelius

jessica.sonnelius@sr.se