Ny grupptalan från Stulen barndom

Föreningen Stulen barndom gör nu ett nytt försök för att få till en grupptalan för att försöka få upprättelse för, som de säger, de svåra åren i fosterhem.

Idag åkte föreningens ordförande Peter Lindberg från Aneby till Europadomstolen i Strausbourg för att lämna in en ansökan om grupptalan.

Tidigare har en liknande ansökan lämnats till Högsta domstolen, där den inte godkändes eftersom domstolen tycker att varje persons fall måste prövas var för sig eftersom alla personer har olika upplevelser från olika platser.