Bra betyg till sjukvården i länet

Sjukvården i landstinget i Jönköpings län är bland den bästa i landet. I alla fall mätt i invånarnas förtroende till sjukvården, det visar den nya riksomfattande vårdbarometern.

80 procent av de intervjuade länsinvånarna satte bästa betyg på sina besök på primärvården förra året. Det är två procentenheter mer än riksgenomsnittet.

Däremot är länsborna inte lika nöjda med telefontillgängligheten, var femte person som försökt ringa en vårdcentral har haft svårt att komma fram.

Enkäten visar också att länsborna inte gärna åker utanför länet för att utnyttja vårdgarantin. Bara drygt varannan person kan tänka sig att operera sig i annat landsting om väntetiden här överstiger tre månader. Det är i särklass lägst i landet.