Polisernas löner klara

Löneförhandlingar för länets poliser är över för den här gången.

I våras hölls ett stormigt stormöte, där över 300 av länets poliser protesterade dels mot lönerna men också mot ledarskapet. Men nu är man överens, åtminstone om lönerna.
Men Hanna Englén, facklig representant för Polisförbundet i länet säger att det finns mycket kvar att göra.
-Det handlar om ledarskapet, vi vill ha en ökad delaktighet i verksamheten. Vi vill veta vilka mål som ska nås, åt vilket håll vi går och hur vi går.

Och det är långt ifrån färdigt än.
-Det är ett pågående arbete hela tiden, och vi har precis börjat arbetet med ökad delaktighet, säger Hanna Englén.
-Med en ömsesidig öppenhet och om hjärtat får vara med går det säkert att lösa.

Nina König

nina.könig@sr.se