Socialnämnden i Vetlanda får allvarlig kritik efter fallet Louise

Socialnämnden i Vetlanda får skarp kritik i hur dom hanterade det uppmärksammade fallet Louise. Revisorerna föreslår att nämnden inte ska beviljas ansvarsfrihet 2006.

Revisorerna anser att socialnämnden brustit i både styrning, ledning, uppföljning och kontroll och man har inte haft tillräckligt med kompetent personal och bland annat det som ligger till grund för att fallet Louise, den flicka som fick bo med sin missbrukande och våldsamma pappa,  har kunnat inträffa.

Politikerna i kommunstyrelsen däremot beviljas, enligt revisorerna, ansvarsfrihet fast även mot dom riktas det skarp kritik.

Det interna samarbetet i socialnämnden har inte fungerat och att ledamöterna inte aktivt tagit del av tjänstemännens arbete på socialförvaltningen och då är det svårt att ansvara för något man inte alls känner till.

Dessutom har samarbetet mellan nämndordförande och socialchef Ola Götesson inte varit förtroendefullt.

Socialchefen får en rejäl känga i rapporten. Revisorerna menar att han visat bristande respekt för politiskt fattade beslut.

Politiker och tjänstemän verkar inte, enligt revisorerna, ha förstått sina arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Revisorerna riktar alltså allvarlig kritik mot såväl socialnämnd som kommunstyrelse.

Kommunstyrelsen kommer att ge sin syn på saken i ett yttreande och ärendet ska ska nu ha sin formella gång och på fredag i nästa vecka ska kommunfullmäktige ta beslut om socialnämnden får förnyad ansvarsfrihet.