Vattentunnel kan bli skyddad

Den åtta mil långa tunneln från sjön Bolmen till Skåne kan komma att förklaras som riksintresse för vattenförsörjningen och därmed skyddas mot ingrepp.

I dag undertecknade landshövdingarna i Skåne och Kronobergs län ett gemensamt förslag om det här till Naturvårdsverket. Det är de som bor i kommunerna i västra Skåne som får dricksvatten från Bolmen via tunneln.