Utbildningen brister - forskarstudenter i Jönköping kan tvingas ta examen på en annan ort

Högskolan i Jönköping bör förlora rätten att examinera studenter i statsvetenskap på forskarnivå. Det menar Högskoleverket. Det är regeringen som tar det slutgiltiga beslutet.

Anledningen är att Internationella Handelshögskolan, IHH, bara har en enda professor som kan undervisa forskarstudenterna. Då blir undervisningen är alltför beroende av utomstående handledare, menar högskoleverket. 
Och VD:n för IHH, Niclas Adler är chockad över beskedet.
-Det känns överraskande att kritiken kommer på ett område där vi själva tycker att vi är starka, säger han.
Redan i mars 2006 varnade Högskoleverket IHH för att de kunde förlora rätten att examinera studenter i statsvetenskap. Anledningen var alltså att högskolan hade för få disputerade lärare i ämnet. Och Benny Hjern som är professor i statsvetenskap på Högskolan menar att det beror på resursbrist.
-När vi hamnade i ett svårt budgetläge med nerskärningar för ett par år sedan fick paradämnena resurser, och då fick statsvetenskapen stå tillbaka, säger han.
Högskolan fick ett år på sig att rätta till bristerna och kritiken ledde till att man anställde fler lektorer. Och nu får IHH behålla examensrätten för kandidatexamen och magisterexamen. Men inte på forskarnivå.

Högskoleverket anser nämligen att det inte räcker med en professor för att undervisa forskarstudenterna. Men VD Niclas Adler menar att det finns tillräckligt många välutbildade lärare i andra ämnen.
-Vi jobbar i gemensamma projekt och då finns det många personer som är inblandade i undervisningen. Men i den precisa meningen statsvetenskap har vi bara en professor.
Det är ytterst ovanligt att Högskoleverket beslutar att dra in examensrätten för en Högskola. Det har tidigare bara hänt vid ett fåtal gånger i verkets historia och aldrig tidigare i Statsvetenskap. Men Högskoleverket har nu skickat in en begäran att regeringen ska återkalla tillståndet.
Om högskolan i Jönköping blir av med sin examensrätt tvingas de studenter som redan går på utbildningen att examineras vid en annan högskola eller i andra ämnen än statsvetenskap.

Nina König

nina.konig@sr.se