Rattfylla ses som allvarligt brott bland länsbor

Av femhundra tillfrågade länsbor tycker 99 procent att rattfylla är ett mycket allvarligt brott.

Det visar en undersökning som Länsförsäkringar i Jönköping har gjort. Enligt BRÅ - brottsförebyggande rådet - så var antalet anmälda rattfylleribrott 536 stycken i Jönköpings län 2006. De flesta begicks i Jönköpings kommun.