Nya krav på ökad insyn i friskolorna

Det borde bli lättare att ha insyn i friskolorna. Det tycker socialdemokraten och riksdagsledamoten Margareta Persson från Jönköping som nu ger sig in i debatten om friskolorna.

I ett brev till skolminister Jan Björklund frågar hon vad han är beredd att göra för att det offentligas insyn i friskolor ska stärkas.

- Det är ju faktiskt skattepengar som finanserar friskolornas verksamhet, säger riksdagsledamoten Margareta Persson.

VD:n Rune Tedfors  äger Ultra Education som bland annat driver friskolan Prolympia i Jönköping. Han tycker att insynen är fullt tillräcklig. En kommunal skola lyder under offentlighetsprincipen och det betyder att alla handlingar är offentliga. Men Ultra Education liksom många andra friskolor drivs som aktiebolag och går därmed under aktiebolagslagen och då kan man få ta del av årsredovisningen -  men inte mer.

Det är just det som socialdemokraten Margareta Persson retar sig på och hon menar att det här kan få många konsekvenser.