Brandstationerna i Malmbäck och Korsberga hotade

Nu föreslår Höglandets Räddningstjänstförbund att nästan hälften av personalen på brandstationerna i Malmbäck och Korsberga ska sägas upp.

Det går dåligt för Höglandets Räddningstjänstförbunds ekonomi och för att klara budgeten föreslår nu ledningen att deltidsbrandkårerna i Malmbäck och Korsberga ska säga upp folk. Malmbäck föreslås minska från femton personer till nio och Korsberga från nio personer till tre. Fredrik Holmström på räddningstjänsten i Korsberga tycker att förslaget är en katastrof.

- Hela bygden kommer att bli lidande, säger han.

Men Sylve Jergefelt som är personalchef på Höglandets Räddningstjänstförbund anser att förbundet inte har något val.

- Vi måste göra nedskärningar för att få ekonomin att gå ihop, menar han.

Men Fredrik Holmström på räddningstjänsten i Korsberga tror inte att förslaget kommer att fungera eftersom det är långt till närmaste brandkår. Det slutgiltiga beslutet kommer att tas först i september och Sylve Jergefelt på Höglandets Räddningstjänstförbund säger att han fortfarande hoppas på andra lösningar.