Jönköping kan tvingas lägga ner gymnasieskola

Om bara några år kan gymnasieskolorna i Jönköping ha tappat över 1 700 elever till nya friskolor, som nu vill etablera sig i kommunen. Det visar en ny rapport från skolförvaltningen.

Antalet elever motsvarar ett helt gymnasium i Jönköping och nu tvingas de fyra kommunala gymnasieskolorna bli bättre på att marknadsföra sig, det säger skoldirektör Stefan Rapp.

- Vi vill anta den här utmaningen som vi nu står inför. Vi ska se till att vi lyckas i den kommunala skolan att stå oss väl i konkurrensen säger Rapp.

Det kan försvinna 1 750 elever från de kommunala gymnasierna i Jönköping till nystartade privata friskolor fram till 2010. Det visar den senaste prognosen från kommunens skolförvaltning.

Just nu planerar fyra nya friskolor att etablera sig i kommunen och om alla friskolor startar och fyller sina platser som de vill, innebär det att de fyra kommunala gymnasierna i Jönköping tappar elever motsvarande en hel kommunal gymnasieskola.

Återigen blossar debatten upp huruvida Jönköping kommer att tvingas lägga ned en av sina gymnasieskolor när de tappar elever. Som vanligt beror det på vem man frågar.

Socialdemokratiska gymnasiepolitikern Thord Sundkvist, som är emot friskolor, tror att Jönköping tvingas lägga ned ett gymnasie.

- Där måste vi nog åtminstånde ta i övervägande att lägga ner en av gymnasieskolorna säger Sundkvist.

Men frågar man den moderate gymnasiepolitkkern Peter Jutterström, som tycker det är bra med frisskolor, så tror han inte att något gymnasium behöver läggas ned

- Det finns inte i min tankevärld, säger han.

Vad politikerna är överens om är att de kommunala gymnasierna nu måste skärpa sig för att möta konkurrensen. I två dagar den här veckan har politiker, fack och tjänstemän samlats för att ta fram idéer kring hur de kan möta konkurrensen från friskolorna.

Enligt politiker och tjänstemän som vi talat med handlar det om att gymnasierna ska marknadsföra sig mer, att gymnasieeleverna mer än idag ska kunna skräddarsy sin egen utbildning, men också att hitta sin egen profil.

- Allt från hemsidor till bemötandefrågor, det handlar om hela spannet. Nu jobbar vi på en konkurrensutsatt marknad och då måste vi kanske jobba på ett lite annorlunda sätt säger Jutterström.

Peter Jernberg
peter.jernberg@sr.se