Stormen Gudrun pressade regioner

Stormen Gudrun har pressat de regionala räkenskaperna 2005 för Jönköpings och län.
Mätt i löpande priser sjönk bruttoregionprodukten (BRP) med 1,1 procent.

I Kronobergs län, som drabbades än värre av stormen, sjönk BRP med 3,1 procent.

Orsaken är de negativa följderna för skogsbruksbranschen efter Gudrun ,enligt Statistiska centralbyrån (SCB).