Ingen sänkt hastighet på rv 26/47

Det blir inte någon sänkt hastiget på väg 26/47 vid Broholm i Mullsjö kommun.

Vägverket tycker inte att förhållandena på sträckan är något hot vare sig mot trafiksäkerhet eller miljö och avslår därmed de boendes överklagan om att det ska vara 70 km/timmen i stället för 90 km/timmen på sträckan.