Miljökonsekvensbeskrivning krävs för dubbelspår

Banverket måste nu inleda ett omfattande arbete för att reda ut vilka miljökonsekvenser ett dubbelspår på järnvägen genom centrala Jönköping skulle få. Det framkommer i ett beslut från länsstyrelsen idag.

Banverket har ju lämnat en förstudie när det gäller dubbelspåret som man vill bygga - å den har länsstyrelsen nu tatt ställning till och i sitt beslut skriver man idag att ett dubbelspår kan innebär en betydande miljöpåverkan - om inte särskilda åtgärder vidtas.

I en så kallad miljökonsekvensbeskrivning måste Banverket nu visa hur man ska undvika att det blir negativ påverkan på miljön. Det handlar om att säkerställa en fortsatt god vattenkvalité i Vättern, att bullret inte blir för högt för dom som bor i närheten av spåren och att natur- och friluftsliv utmed Vätterstranden får vara kvar.

Idag har Banverket redan mycket kontakt med Jönköpings kommun när det gäller dom här frågorna och länsstyrelsen vill nu dessutom att fler kontakter tas när arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning går vidare. Både utredarna av Götalandsbanan och dom som utreder ett direktspår mellan Torsvik och Tenhult - bör kontaktas tycker länsstyrelsen.

Som vi berättat tidigare har ju Banverket skjutit upp planerna på ett dubbelspår och det blir ingenting förrän tidigast efter 2015 - därför kan man även anta att det kommer dröja länge innan Banverket kommer med någon färdig miljökonsekvensbeskrivning.