Sanering för 90 miljoner igång i Ekenässjön

Nu är saneringen av Vetlanda kommuns mest nedsmutsade tomt igång. Det är den gamla glasbrukstomten i Eksnässjön som nu saneras från 20 000 kilo bly och 2000 kilo arsenik.

I måndags började arbetet med att schakta ur stora mängder jord från den gamla glasbrukstomten i Ekenässjön.
I marken finns både bly och arsenik som användes i glasframställningen. Och att sanera är ett måste säger Per Johansson som är projektledare för kommunala Vetab.
-Med den försurning vi har idag lakas gifterna ut, och det skulle förstöra miljön långt från Ekenässjön och i Emån, säger han.
 
Men ortsborna är kluvna till saneringen.
-Det borde ha gjorts för länge sedan, men å andra sidan har nog ingen tagit skada av gifterna hittills.
-Varför ska man riva i det där, det blir bara värre.
-Det här har vi väntat på länge!
Det är några av åsikterna som framförs av ortsbor som nyheterna talat med.
Det är alltså en surare miljö som gör att gifter som tidigare var bundan i marken i framtiden kommer att lakas ur och då förorena bland annat vattentäkten i Ekenässjön. 
Glasbrukstomten är den mest förorenade tomten i hela Vetlanda kommun, i alla fall vad man vet just nu. För för några år sedan inventerade Naturvårdsverket alla kommuner i landet och då kom man bland annat fram till att glasbrukstomten i Ekenässjön måste saneras omgående. 
Och det är egentligen tre olika tomter som alla har haft med glasbruket att göra. Hela sanering kommer kosta runt 90 miljoner kronor innan det är helt klart 2008. Och det kommer trygga Ekensässjöns framtid menar Per Johansson.
-Vi får en bra grund för fortsatt liv i Ekenässjön, säger han.

Ann-Sofie Karlman

ann-sofie.karlman@sr.se


-det här har vi väntat på.