Äldre fick vänta mer än 11 timmar på mat

Jönköpings kommun har i flera fall brutit mot reglerna att de som bor på äldreboende och inom handikappomsorgen får vara utan mat maximalt i 11 timmar. Detta som en direkt följd av EU:s nya arbetstidsregler. Samtidigt står det klart att de nya reglerna kostar socialförvaltningen 7 miljoner kronor att införa.

Anledningen till att boende fått vänta mer än 11 timmar på mat är de nya arbetstidsreglerna inom EU som ställer större krav på hur mycket personalen måste sova. I strävan att följa arbetstidsreglerna så har det drabbat de boende. Men det är inte acceptabelt menar socialdirektör Elisabeth Mejersjö som nu sätter in åtgärder för att sätta stopp för det här.

Hon menar att det nu finns möjlighet att teckna avvikelseavtal från EU-reglerna och därmed hoppas hon kunna se till att alla boende får mat inom 11 timmar i samband med nattvila. Riktlinjerna att boende inte ska vara utan mat mer än 11 timmar gäller över hela landet.

Hur många som fått vänta länge på mat vet hon inte omfattningen av.

Samtidigt står det klart att de nya EU-arbetstidsreglerna kommer att kosta Jönköpings socialförvaltning sju miljoner kronor, och nu kräver man att politikerna skjuter till de här pengarna.

Främst uppstår kostnaderna bland äldreomsorgens nattpersonal där man måste öka bemanningen för att följa reglerna.