Högskolan raggar professorer

Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping vill nu stärka sin position inom forskningsområdet.

Skolan söker nu intensivt efter nya professorer och lektorer, som ska göra HLK till ett av de ledande sätena i Sverige för utbildningsvetenskap.

- Vi vill nicha oss och bli intressanta, säger Gunnar Gunnarsson, administrativ chef på HLK.

Om ni lyckas tillsätta dessa tjänster, vad skulle det innebära?

- Helt klart är att vi får en starkare ställning nationellt.

Tre nya professorer, två lektorer och en högskoleadjunkt är vad HLK nu letar efter. Anledningerna till det stora behovet av ny, spetskompetent personal är bland annat att skolan har en något åldersstigen professorskår, men framförallt vill HLK bli bättre på utbildningsvetenskap.

- Målet är att bli starkare, att bygga ihop utbildning och forskning.

Med hjälp av annonser i facktidningar, rikstäckande morgontidningar och utnyttjande av de kontakter som finns bland forskarna på skolan, ska skolan nu hitta rätt personal.  Sådant tar tid, berättar Gunnar Gunnarsson.

- Det är svårt att få tag på de som har kvalifikationerna, därför går vi ut så här brett och eftersöker, säger Gunnar Gunnarsson.

Martin Eriksson
martin.eriksson@sr.se