Revolutionära kommunister får bidrag igen

Föreningen revolutionär kommunistisk ungdom, RKU, får nu återigen bidrag från Jönköpings kommun.

Det var 2005 som RKU tappade sin rätt att få bidrag sedan statliga ungdomsstyrelsen hittat tveksamma demokratiska värderingar i RKU:s idéprogram.

Då beslutade även Jönköpings kommun att dra in bidraget. Men nu har RKU ändrat i sina stadgar och fritidsförvaltningen ser nu inte längre någon formell rätt att neka RKU bidraget som kommer att hamna runt 5 000 kronor per år.