Vräkta barnfamiljen: Vi har ingenstans att ta vägen

En barnfamilj i Vetlanda står om två veckor utan bostad. Det här efter att familjen har vräkts av det kommunala bostdsbolaget Whitala Bostäder. Bakom vräkningen står klagomål om att mamman med sina fyra barn i skolåldern bankar i väggar, skriker och spelar hög musik på nätterna men att så skulle va faller känner inte familjen igen. Nu återstår socialen - eftersom pappa Mohammed Saki inte kan hitta ny lägenhet åt sin familj.

- Jag orkar inte göra något och jag har inget jobb, berättar Mohammed bedrövat för Nyheterna.

Om två veckor står familjen Saki med sina fyra barn utan bostad - det här eftersom Whitalabostäder i Vetlanda beslutat sig för att vräka familjen. Bakom vräkningen säger det kommunala bostadbolaget att det ligger klagomål från andra boende i huset.

Det handlar om bråk, skrik och hög musik nattetid. Men det här stämmer inte säger Mohammed.

- Det är inte rätt. På dagen går barnen i skolan och inga av våra barn sitter uppe till klockan tre, säger Mohammed.

Nu har ett vräkningsbesked skickats till familjen. Familjen har svårt att förstå det, dels eftersom de kan knapphändig svenska men också för att ingen från bostadsbolaget har förklarat eller kontrollerat att klagomålen stämmer.

Vare sig störningsjouren eller bostadsbolaget har själv varit på plats och hört om familjen för liv och det behövs inte heller, säger Arne Karlsson som är vd på Withala bostäder.

- Vi kan inte kontrollera det, vi försöker sova själva då, säger han.

- När man får samstämmiga uppgifter så kan vi inte kontrollera mer än så.

Enligt lag har bostadsföretag ingen skyldighet att kontrollera om klagomålen stämmer. För familjen Saki återstår om två veckor socialen - eftersom Mohammed har svårt att hitta ny bostad åt sin familj.

Reporter: Anna Eriksson

anna.eriksson@sr.se