Misshandelsfälld Jönköpingsbo överklagar till HD

En Jönköpingsbo som fick sitt straff skärpt i hovrätten till sex månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning överklagar nu till högsta domstol.

Mannen dömdes i tingsrätten till dagsböter för bland annat misshandel och olaga tvång.

Mannen överklagar eftersom han anser att han handlat i nödvärn och därför ska frias från åtalet. Även den misshandlade kvinnan överklagar eftersom hon vill ha höjt skadestånd efter misshandeln.