Krav på Värnamo att översätta kommuninformation

Värnamo, som av tidningen Fokus utsetts till den kommun som är bäst på integration, borde ha information på fler språk på hemsidan. Det tycker Raymond Pettersson som är centerpartist.

Han konstaterar att det talas drygt 50 modersmål i Värnamo, och i en motion till kommunfullmäktige föreslår han att viktig kommuninformation på hemsidan översätts till dom vanligaste invandrarspråken, till exempel bosniska och albanska.