Kriminella utnyttjar möjligheten att leva med skyddad identitet

Minst 250 personer här i länet lever under så allvarliga hot om våld att samhället gett dem skyddad identitet.
Mer än hälften är kvinnor som hotas av sina före detta män.
Men också kriminella utnyttjar möjligheten att få skydd.

Och en ny grupp är ungdomar som utsätts för hedersrelaterade hot. Det säger Katarina Lindell på Skatteverkets folkbokföringssektion i Linköping.

- Det är en ny grupp som behöver det här skyddet. Mest flickor men det finns en och annan pojke också, säger hon.

Trenden är att allt fler ungdomar begär skyddad identitet för att få gå färdigt gymnasiet och slippa bli bortgifta. Men majoriteten av dem som behöver hemlig adress är kvinnor som hotats med våld av sina före detta män.

Förra året var det mer än 10 000 personer i hela landet som levde med skyddad identitet och det är nästan dubbelt så många som för tio år sedan.

Skatteverkets folkbokföringssektion i Linköping som numera hanterar identitetsskyddet för Östergötland, Gotland och Jönköpings län kan inte ge någon exakt siffra för hur många det är i vårt län. Men uppskattningsvis rörde det sig om 250 personer förra året. Trenden har varit ökande också här, för sju år sedan var det nämligen 160, men just nu verkar ökningen ha stannat av, säger Katarina Lindell.

Hon och ytterligare sju personer på Skatteverket i vår region arbetar mer eller mindre på heltid med att granska ansökningar, besluta om olika grader av skydd och inte minst hantera och skicka vidare posten till alla som har hemlig adress.

Ii den gruppen finns också hotade vittnen och avhoppare från kriminella motorcykelklubbar som försöker återgå till ett laglydigt liv. Men även brottslingar har upptäckt möjligheten att få samhällets hjälp att skydda sin identitet.

- Det finns en del kriminella.

- Varför får kriminella skydd?

- Man måste bedöma alla lika.

- Hur kan dom intyga att dom behöver det här skyddet då?

- Dom måste naturligtvis presentera ett underlag för det hot dom är utsatta för.

- Vad kan det vara för hot?

- Det kan vara misshandel, det kan vara allt möjligt

Reporter Anders Borg
 anders.borg@sr.se