Psykiatrin får inga extrapengar

Det blir inga extra pengar till psykiatrin från den borgerliga landstingsledningen. När budget presenterades var det satsningar på regionsjukvård och bättre tillgänglighet till primärvården som lyftes fram.

Nyligen kom skarp kritik från Socialstyrelsen mot hur psykvården sköts, men landstingsråd Per-Anders Johansson tycker inte att det är mer pengar som behövs:

SACO:s huvudskyddsombud Irene Tengberg-Herrstedt med, hon är besviken på att det inte blir några extrapengar till psykiatrin.

När landstingsledningen presenterade sitt budgetförslag var den stora nyheten att man kommer att höja patientavgifterna nästa år - för att få in mer pengar. Men dom pengarna kommer man alltså inte att satsa på den hårt kritiserade psykiatrin.

Socialstyrelsen var ju nyligen skarp i sin rapport och talar om attitydproblem hos personalen, dålig dokumentation och överbeläggningar på psykiatriska kliniken.

Det här ska landstingspolitikerna nu sitta ner och prata med Arbetsmiljöverket om. Man ska framöver också fundera över om det finns fler saker som måste göras för psykiatrin - och i så fall kan det framöver kan det bli tal om att överväga mer resurser, men inte i dagsläget, säger Per-Anders Johansson: