Eksjöungdomar i nationell undersökning

Snart ska ungdomar i Eksjö kommun få svara på frågor om sin hälsa, om skolan och hur dom upplever sin fritid. Eksjö är nämligen en av 21 kommuner i landet som valts ut av Ungdomsstyrelsen som vill ta reda på hur unga runt om i landet har det.

Om enkäten genomförs regelbundet i en kommun kan den enligt Ungsomsstyrelsen användas till att följa upp effekterna av de beslut som fattas. Det finns också möjlighet att jämföra resultaten mellan olika kommuner och med resultaten från en nationell undersökning.

Frågorna i enkäten handlar om allt från synen på demokrati i kommunen till hur unga upplever sin hälsa, och vad de har för framtidsplaner.