Klartecken för högt rättscentrum

Politikerna i Jönköpings kommun ger nu klartecken till ett nytt rättscentrum med tingsrätt och länsrätt vid Munksjöns västra strand i Jönköping.

Igår fattade stadsbyggnadsnämnden ett enigt beslut om att gå vidare med fastighetsbolaget Norrportens förslag trots att det förslaget är dubbelt så hög som det var tänkt från början.

Som vi berättat tidigare så är politikernas vision för stadskärnan att husen där ska vara maximalt 16 meter höga men nu har politikerna alltså beslutat sig för att ändå ge tillåtelse till ett rättscentrum som är dubbelt så högt.