Förfallna hus i Värnamo ger straffavgift

En man i Värnamo tvingas nu betala en straffavgift på 20 000 kronor för att han inte tagit hand om sina förfallna fastigheter.

De båda trädgårdarna har varit belamrade med däck, bilar och metallskrot. Gräs och buskar har vuxit vilt. Och husen har varit i risigt skick med lösa takpannor, trasig balkong och så vidare.

Oron från allmänheten har varit stor eftersom barn och ungdomar har hållit till i byggnaderna. Något som kommunen bedömer som livsfarligt.

När ägaren inte gjorde nåt åt de ovårdade fastigheterna bestämde kommunen att han skulle betala 20 000 kronor i straffavgift. Värnamobon överklagade, men fick inget gehör hos länsrätten.