Länets arbetslöshet sjönk under två procent

För första gången sedan 1991 så ligger den öppna arbetslösheten i Jönköpings län på under två procent.

Under den förra högkonjunkturen under 2001 och 2002 låg arbetslösheten nära två procent, men kom aldrig under.

Men siffran för september i år blev 1,9 procent. Det visar statistik från länets arbetsförmedling som menar att den låga siffran visar på arbetsmarknadens högläge och att det inte finns några tecken på avmattning.

Tvärtom så kommer det allt fler signaler från hela länet om att det råder brist arbetskraft och kompetens.