Gratischeck lockar föräldrar till familjerådgivning?

Alla nyblivna föräldrar i Jönköpings kommun ska få en gratischeck för familjerådgivning. Det förslaget kommer från två kristdemokrater som menar att gratischecken skulle signalera att kommunen tycker att det är viktigt med stabila familjer.

Men det är ett förslaget som möts av blandade känslor hos föräldrarna.

– Det låter som överförmynderi, säger en pappa.
– Låter bra, gratis är ju alltid gratis, sägern en annan.
– Det känns som man förväntar sig problem fast det kanske inte finns något och som om vi föräldrar inte skulle klara av att lösa det själva, menar en mamma.

Det är kristdemokraterna Sara Pettersson och Camilla Brinkman i Jönköpings kommun som skrivit i en motion till kommunfullmäktige att de vill att alla nyblivna föräldrar, också de som adopterar, ska få en gratischeck till familjerådgivning.

Syftet med det är att väcka en tanke hos människor, att man kan vända sig dit. Och inte bara då familjer som har problem, utan även familjer som kanske har många frågor kring föräldrarskapet, säger Camilla Brinkman till Nyheterna.

Att få prata med familjerådgivningen skulle kunna vara ett sätt att behålla familjen stabil - något som enligt kristdemokraterna är viktigt för barnens hälsa och utveckling.

Och en gratischeck skulle kunna puscha föräldrar till att ta steget, trot Camilla Brinkman.