Hon vill stoppa våldet mot funktionshindrade

Arbetet med mäns våld mot kvinnor med funktionshinder måste bli bättre. Det menar Kicki Nordström, som är en av initiativtagarna till undersökningen ”Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning”, som vi berättat om tidigare i Nyheterna.

Men sedan rapporten släpptes i maj är det ingen kommun som vare sig hört av sig eller förbättrat sitt arbete, säger Kicki Nordström.
– Typiskt att man inte når de man vill nå.

Över 1100 intervjuades
Kicki Nordström är handläggare i jämställdhetsfrågor på synskadades riksförbund och hon föreläste i Jönköping i helgen om rapporten ”Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning”. En rapport där Handikapprörelsens utredningsinstitut intervjuat över 1100 kvinnor.

Det var i maj som rapporten presenterades. Den visade bland annat att tre av tio funktionhindrade kvinnor någon gång utsatts för övergrepp som misshandel, hot eller sexuella trakasserier. Och det som Kicki Nordström är mest chockad över är att över hälften av kvinnorna går i självmordstankar.

Ingen kommun har hört av sig
Men så vitt Kicki Nordström vet har inte arbetet förbättrats i någon kommun i landet sedan rapporten kom och ingen kommun har hört av sig om den.

Kvinnojourer och poliser däremot har varit intresserade och där har man nu öppnat för dialog för en hur man kan jobba bättre med det här.

Men för kommunerna finns det mycket som måste göras, säger Kicki Nordström:
– Socialtjänsten borde samarbeta mer med handikapporganisationerna.