Misshandlade skall få mer hjälp

Kvinnor som utsatts för våld i Jönköping kan komma att få mer hjälp framöver. Kommunen vill nämligen anställa en särskild kvinnofridsrådgivare som ska hjälpa misshandlade kvinnor.

Kommunen vill även starta gruppverksamhet för kvinnorna. Socialnämnden väntas nu ansöka om 700 000 kronor hos länsstyrelsen för att starta det här.