En svår tid väntar dom hemlösa

Dom hemlösa går nu mot en svår tid när hösten och vintern tränger sig på.

Som vi berättade i morse så är det fler hemlösa i Jönköpingän någonsin, en situation som Tranås kommun hade förra året men där finns det inte längre någon hemlös person.

För förra året vid den här tiden lät kommunen hemlösa personer att flytta in i en villa som ligger intill ungdomshuset Sobel i Tranås.

Ann Elofsson är tillförordnad sektionschef för arbetsmarknadssektionen i Tranås kommun.

Det låter nästan för bra för att va sant men så vitt kommunen vet så finns det alltså ingen hemlös i Tranås kommun i dagsläget.

Å man satsar mycket på det här i kommunen.  Dels söker man upp personer som andra myndigheter eller privatpersoner har kommit in med anmälningar om. Men man jobbar även med förebyggande insatser, som att den som har problem i sitt hem får den hjälp dom behöver för att det inte ska gå så långt att dom blir hemlösa.

Nu i höst har också fastighetsägarföreningen och kommunen börjat med samtal med som hoppas kan leda till ett mer gemensamt ansvar för dom som inte riktigt klarar av sitt boende. För målet är ju att dom här personerna ska kunna vara en del i samhällslivet. Boendet är ju en grundpelare för att kunna ha det här, säger Ann Elofsson.

Men hur det kommer att se ut framåt med hemlösa, ja, det ä inte så lätt att spå.