Trafiken ökar i centrala Jönköping trots nya trafiklösningar

Trots att Jönköpings kommun satsat för att få bort trafiken från de centrala delarna så ökar bilismen i stället. På Munskjöbron har antalet bilar som passerar varje dygn ökat med flera tusen jämfört med förra året.

Under tre dagar i september mätte Vägverket trafiken i centrala Jönköping, och mätningen visade att trafiken över Munksjöbron ökar.

-En orsak kan vara att människor hittat sina resvanor. För ett år sedan var bron ganska ny, nu har fler vant sig vid den vägen, säger Björn Gustavsson på Vägverket.


De Jönköpingsbor som åker bil morgon och sen eftermiddag har fått vänja sig vid att sitta i kö. Och nu finns det svart på vitt, för Vägverket har gjort mätningar som visar att bilismen ökar i hela centrala Jönköping.

Den kraftigaste ökningen är trafiken över Munksjöbron. Antalet bilar som åkte över bron vid den mätningen som Vägverket gjorde förra året var nästan 21.000 per dygn. I år är siffran uppe i drygt 25.000.
Leif Öhman är projektchef på Stadsbyggnadskontoret och han tror att det löser sig framöver.
-Trafiksystemet genom Jönköping inte är klart än, Södra Strandgatan ska fungera som trafikled så småningom, Norra Strandgatan gör redan det, men är trång. Bron får säkert ta en del trafik därifrån, tror han.

-När allt fungerar om några år kommer fördelningen att bli bättre, för man väljer ju lättaste vägen till sitt mål och i framtiden blir kanske inte bron är snabbaste vägen.