Rättspsykiatrin äter resurser

En allt större del av psykiatrins resurser går till den rättpsykiatriska vården. Nästan var fjärde plats inom psykiatrin upptas av en person som dömts av domstol till vård efter att ha begått brott. Och från flera håll kommer krav på att staten ska stå för kostnaden.

Johan Björck är chef på psykiatrin på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Han berättar att patienter som dömts till vård tar många av avdelningens platser.
-På den avdelningen där de patienterna vårdas har vi tolv platser. Just nu har vi elva patienter inne, och det är tre till på väg, säger han.
De senaste åren har det varit mer eller mindre ständig platsbrist på rättspsykiatrin. Och trots att landstinget också köper platser på andra håll för 55 miljoner, så har man fått använda vanliga vårdplatser till dömda patienter, säger Johan Björck.
-Som mest hade vi elva patienter inne på den vanliga intensivvårsdavdelningen, PIVA, som har 16 vårdplatser.

Enligt en kartläggning som gjordes i samband med den stora psykiatriuttredningen förra året tar dömda patienter upp allt större andel av psykiatrins vårdplatser eftersom vårdtiderna på rättpsyk ökar samtidigt som det totala antalet platser minskar.

Idag är nästan var fjärde säng belagd av en dömd person, trots att gruppen bara utgör två procent av psykiatrins slutenvårdspatienter.

Totalt kostar rättpsykiatrin över en och en halv miljard, pengar som landstingen får stå för. Om den dömde istället hade fått fängelse så hade det varit staten som betalat, en uppdelning som Johan Björck har svårt att förstå.
-Vi kan ju inte säga nej till de här patienterna eftersom de är dömda till vård.
Tidigare har Sveriges kommuner och landsting krävt en förändring. Även psykiatriutredningen anser att staten ska ta en större del av kostanden för rättspsykiatrin. Och det kravet får nu även stöd av bland andra kristdemokraternas gruppledare i riksdagen Stefan Attefall.
-Det är en viktig princip att när staten beslutar att döma till vård ska också staten stå för notan, säger han.