(C) i Habo kräver bättre öppettider av avfallsanläggning

Avfallsanläggningen i Habo borde ha öppet betydligt fler dagar i veckan än vad den har i nuläget, det tycker centerpartiet i Habo som i en motion menar att bättre öppettider skulle minska belastningen på återvinningsstationerna i tätorten.