Mp vill inte ha det höga rättscentrum vid Munksjön

Miljöpartiet kommer att säga nej till planerna på ett nytt stort och 26 meter högt rättscentrum vid Munksjön i Jönköping. Därmed spricker majoriteten i Jönköping återigen i en viktig fråga.

Byggnaden blir för stor och går tvärt emot politikernas visioner om Munksjöns stränder .

- Det här blir för högt. Det blir som en stor kloss ner mot sjön, säger miljöpartiets gruppledare Birgit Sievers.

På flera sätt är Jönköpings stadskärna unik, med flera sjöar och vattenytor. Det insåg politikerna i slutet av 90-talet och tog fram en vision för stadskärnan. Där ska de öppna vattenytorna i Munksjön, Rocksjön och Vättern utnyttjas bättre, göra tillgängliga för invånarna och ramas in med luftiga byggnader.

Nu gör man precis tvärt om. Byggnaderna ska inte få vara högre än 16 meter, och ändå har politikerna i stadsbyggnadsnämnden sagt ja till ett nytt rättscentrum som är 26 meter högt vid Munksjöns västra strand. Här ska en rad domstolar inhysas, och i rädsla att förlora myndighgerna från Jönöpng känner sig politikerna tvingade att säga ja till byggnaden.

Därmed säger man ja till ytterligare ett omfattande stort byggnadskomplex intill Munksjön, något som miljöpartiet kommer att rösta emot.

- Vi vill ha ett luftigt centrum där männsikor har tillgång till vattnet, säger Birgit Sievers.

Miljöpartiets nej till rättscentrum innebär också att majoritetspartierna i Jönköpng återigen spricker i en stor fråga. Tidigare sa moderaterna nej till ett nytt järnvägsspår vid vätterstranden, och miljöpartiet har försökt stoppa utbyggnationen av Icas stormarknad.

Därmed har de fem samverkanspartierna i Jönköping, dom fyra borgerliga och miljöpartiet, misslyckats att komma överens i tre viktiga frågor på mindre än ett år, men det är inget problem enligt miljöpartiet.

- Det finns massor av frågor där vi är överens, säger Birgit Sievers.