Äldre skadas i fallolyckor

Många äldre drabbas av skador och även dödsfall på grund av fallolyckor. Under förra året inträffade i Jönköpings kommun 721 fallolyckor där äldre personer skadades så allvarligt att de behövde uppsöka sjukhus.

Antalet dödsfall till följd av fallolyckor ökat kraftigt bland äldre under senare år. Det är tre gånger fler äldre som omkommer till följd av fallolyckor än det totala antalet döda i trafiken.

Det visar ny statistik som presenteras av Civilförsvarsförbundet i samarbete med Nationellt centrum för lärande från olyckor vid Räddningsverket.