Mer fisk i Vättern

Det kommer att nappa oftare i Vättern framöver, både för yrkesfiskare och fritidsfiskare.

Det är målet med den nya fiskväg som byggts i Månseryd i Jönköpings kommun är att det ska bli mer öring i sjön.

Det berättar Elisabeth Thysell på Miljökontoret som varit med och arbetat fram den nya viktiga vägen.

Det är i Lillån i Månseryd i den allra sydligaste delen av Bankeryd som det har byggts en ny fiskväg. Den har formen av ett snävt L, är 25 meter lång och är byggd i nivåer med hjälp av kullersten. Och det är viktiga 25 meter, säger fiskeribiologen Per Sjöstrand.

Med hjälp av den nya vägen kan fisken ta sig fram från Vättern och till en massa nytt vatten i Lillån dit den inte nådde tidigare, där kan den leka och producera ungar..

Bland andra har EU bidragit med pengar till den nya fiskvägen ställer sen krav på efterkontroller för att få klarhet i om den gett önskad effekt.