Lastbilsförare måste lära sig att inte köra för fort

Det krävs en attitydförändring hos lastbilschafförer för att sänka hastigheten. Det säger Magnus Gunnarsson, regionchef för småland och öland på sveriges åkeriföretag.

Nyligen berättade nyheterna att två tredjedelar av lastbilschaufförerna med tunga lastbilarna kör för fort genom länet, och just en attitydförändringen är något man måste arbeta med, säger Magnus Gunnarsson.

- Det effektivaste är att få in ett annat beteende i förarnas medvertande och det krävs utbildning för att förarna ska förstå konskevenserna av att köra för forts, säger Magnus Gunnarsson. 
NTF gjorde nyligen en undersökning där man mätte hastigheten vid tre ställen i Jönköpings län: vid riksväg 40 i Bottnaryd, på riksväg 31 i Tenhult och längs med E4:an i höjd med A6 i Jönköping.
Det visade sig att majoriteten av den tunga trafiken kör för fort. Och i Tenhult var det så många som 80 procent som körde för fort.
Idag träffades Vägverket Region Sydöst och Sveriges Åkeriföretag för att diskutera just trafiksäkerheten. Kenneth Egelrud är platschef på ett åkeri i Jönköping och han håller med om att det är en attitydförändring som behövs. Han menar att man måste komma ner till nollvision när det gäller för höga hastigheter.
-Det är allvarligt att så många kör för fort, vi ska ju hålla lagar och förordningar.

Och på hans eget åkeri jobbar man aktivt med frågan.

-Vi jobbar med en trafikpolicy sedan några år, och så utbildar vi förarna, säger Kenneth Egelrud.