Kräver ersättning för översvämmat hus

Ett par i Huskvarna vill ha ersättning av Jönköpings kommun för att det rinner in vatten i deras hus varje gång det regnar kraftigt. 
De vill också att kommunen snarast rättar till vägar och rör för att undvika översvämningarna.

Kommunens försäkringsmäklare har i ett brev till paret meddelat att skadorna på deras hus inte är något som kommunen kan ställas till svars för, men paret ger sig inte. I ett nytt brev till kommunen konstaterar de att felkonstruktionen bekräftats av kommunen.

Paret väntar sig ett svar senast i början av november, annars tänker man driva frågan vidare till högre instans.