Byggstart för storlager

Snart börjar bygget av ett nytt stort lager i Jönköping, nästa måndag, den 29 oktober, tas första spadtaget på marken vid Torsvik.

Som vi berättat tidigare kommer det nya lagret innebär ett 70-tal nya jobb.

Det är den multinationella bildelskoncernen Mobis Parts Europe, ett dotterbolag till Hyundai, som tänker bygga ett 15 000 kvm stort lager i Jönköping. Lagret kommer att bli ett center för distribution av reservdelar och biltillbehör. Bygget ska stå klart i juni nästa år.

Personal från bolaget i Korea kommer att närvara vid byggstarten.