Hyreshöjning i Giaslaved

Gislavedshus vill höja hyran med 3,8 procent och har begärt förhandling om hyrorna.

Gislavedshus menar att bland annat höjd vattentaxa och ökade kostnader för fastighetsskatten gör att hyrorna måste höjas. 

En hyreshöjning på 3,8 procent skulle innebära en kostnad på cirka 200 kronor mer i månaden om man har en lägenhet som kostar runt 5000 kronor.

Förhandlingar med hyresgästföreningen kommer att inledas den 2 november.