Krav på fortsatt trisanering i Hillerstorp

Företaget Pelly i Hillerstorp måste fortsätta med sanering av ämnet tri i marken kring industrin. Det beslutet kommer nu från miljödomstolen i Växjö.

Pelly tycker att länsstyrelsens krav på sanering på tomten är alltför långtgående och kommer att kosta företaget många miljoner. Företaget menar att det borde räcka med det tre-åriga kontrollprogram som man har tagit fram, men länsstyrelsen kräver en handlingsplan för fortsatt sanering. Och miljödomstolen går alltså på länsstyrelsens linje.